Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Επικοινωνία

Κώστας Άχχας (Σιδηροκατασκευές) Λτδ

Βιομηχανική Περιοχή Τ.Κ. 12792, Γέρι, 2200, Λευκωσία, Κύπρος

achas.metalwork@cytanet.com.cy

Άτομο Επικοινωνίας: Κώστας Άχχας

Τηλ.: +357 22488310, +357 99428678
Φαξ: +357 22488229